Kultūrizglītības centrs

 2016.gada 3.septembrī pl.13.00 notika jaunizveidotā Rīgas Latviešu biedrības kultūrizglītības centra Knīpas un Knauķi atvēršanas svētki Rīgas Latviešu biedrības nama vestibilā.

            Atklāšanas svētkos Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Gunta Gailīša uzruna, kultūrizglītības centra ziedotāju un atbalstītāju godināšana. Ar dziesmām un līksmību svētku viesus priecēja Knīpas un Knauķi dziedātāji, piedaloties arī labam draugam, īpašajam viesim: Andrim Sējānam.

            Nest gara gaismu un zināšanas tautai – ar šādu apņemšanos un mērķi 1868. gadā tika dibināta senākā latviešu organizācija pasaulē – Rīgas Latviešu biedrība. Esam priecīgi, ka vairāk kā pēc 145 gadiem joprojām spējam šo apņemšanos pildīt, nododot kultūras un izglītības vajadzībām RLB nama pagalma ēku.

             3. septembrī pabeidzam kultūrizglītības centra izvedies pirmo kārtu, atverot ēkas atjaunotos pirmos četrus stāvus 280 kvadrātmetru platībā, kur skaistā un mūsdienīgā vidē iekārtotas telpas dažādu nodarbību iespējām. 3. septembrī, pēc atklāšanas svinībām, atjaunotās telpas būs pieejamas apskatei. Darbu otro kārtu – pārējo 3 stāvu atjaunošanu vēlamies pabeigt līdz 2017. gada pavasarim, tādēļ aicinām visus, kuriem tuvi RLB mērķi, ziedot jaunā kultūrizglītības centra izveidei.

            Daudz sarežģītāk šādu lielu soli spert būtu bez RLB nama pagalma ēkas atjaunošanas darbu atbalstītājiem – ziedotājiem. Paldies RLB  valdes loceklim Ivaram Strautiņam, SIA Tirdzniecības nams Kurši, personīgi Jurim Kursītim, A/S Latvijas finieris, SIA Pata, personīgi Uldim Mierkalnam, SIA Stikla Serviss, personīgi Janai Zubrickai un SIA Ripo International, personīgi Elvim Sakārnim! Lielu paldies sakām būvdarbu veicējiem SIA Rufs, personīgi Jānim Sprincim, kā arī dizainerei Dainai Zilaucei.

            Prieks, ka biedrība Knīpām un Knauķiem ir uzņēmusies atbildību piepildīt telpas ar kvalitatīvu saturu un izstrādāt dažādus nodarbību, lekciju, semināru ciklus ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī pieaugušajiem ar mērķi un uzdevumu palīdzēt katram atrast arvien jaunas zināšanas par sevi, par pasauli sev apkārt, par vērtībām, kuras dod spēku, dzīves izpratni un gudrību.

Sīkāku informāciju par nodarbībām meklējiet mājaslapā http://www.rlb.lv/rlb-kulturizglitibas-centrs-knipas-un-knauki, arī www.knipasunknauki.lv/kulturizglitibas-centrs, kā arī facebook profilā RLB kultūrizglītības centrs Knīpas un Knauķi.