Nodarbību laiki 2017./2018.g.

Pirmdienās/Trešdienās: Dziedāšanas nodarbības 3.stāvā

pl.14.00 - Vālodzītes
pl.14.45 - Cielaviņas
pl.15.30 - Zvirbulīši
pl.16.15 - Irbītes
pl.17.00 - Cālīši
pl.17.45 - Mazputniņi

pl.18.30 - Apodziņi

Pirmdienās: Nošu un ritma nodarbības 2.stāvā

pl.14.45 - 15.25 - Vālodzītes
pl.15.30 - 16.10 - Cielaviņas
pl.16.15 - 16.55 - Zvirbulīši
pl.17.00 - 17.40 - Irbītes

Trešdienās: Dejošanas nodarbības 4.stāvā

pl.14.45 - 15.25 - Vālodzītes
pl.15.30 - 16.10 - Cielaviņas
pl.16.15 - 17.55 - Zvirbulīši
pl.17.00 - 17.40 - Irbītes

Otrdienās/Ceturtdienās: Dziedāšanas nodarbības 3.stāvā

pl.14.15 - Zīlītes
pl.15.00 - Žubītes
pl.15.45 - Balodīši
pl.16.30 - Ķīvītes
pl.17.15 - Strazdiņi

pl.18.00 - Cīrulīši

Ceturtdienās: Nošu un ritma nodarbības 2.stāvā

pl.15.00 - Zīlītes
pl.15.45 - Žubītes
pl.16.30 - Balodīši
pl.17.15 - Ķīvītes
pl.18.00 - Strazdiņi