Koncerti

Pavasara koncerti 2014

2014.gada 8.maijā pl.18.00 koncertstāsts "Mūsu mammai un tētim" Rīgas Latviešu biedrības namā. Koncertā piedalās mamma Sanita Sējāne, tētis Nauris Indzeris, vecākā māsa Laura Štoma, vecākais brālis Daumants Kalniņš, jaunākā māsa Signe Loca, jaunākais brālis Marks Žubulis, bērni: Mazputniņi, Irbītes, Cālīši, Žubītes, Ķīvītes, Vālodzītes, Strazdiņi, Balodīši, Cielaviņas.

2014.gada 10.maijā pl.14.00 koncertuzvedums "Mūsu mammai un tētim" Berģu Kultūras namā

Pavasara koncerti 2013

Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē

LIELDIENAS IESKANDINĀSIM KONCERTOS "LAI DZĪVO PRIEKS!":

27.martā pl.17.00 Cālīši, Žubītes, Vālodzītes, Zvirbulīši

27.martā pl.19.00 Mazputniņi, Irbītes, Strazdiņi, Ķīvītes, Cielaviņas

MŪSU KONCERTI MĀMIŅDIENĀ NOTIKS:

9.maijā pl.17.00 Cālīši, Žubītes, Strazdiņi, Vālodzītes, Zvirbulīši, Bezdelīgas

9.maijā pl.19.00 Mazputniņi, Irbītes, Ķīvītes, Cīrulīši, Cielaviņas, Zīlītes

KONCERTS REIZ ZIEMASSVĒTKOS

RLB Bērnu vokālās studijas „KNĪPAS UN KNAUĶI”

                                   Ziemassvētku koncerts „REIZ ZIEMASSVĒTKOS...”
 
                                     22.decembrī pl.17.00 RLB Baltajā zālē
 
Pasaules tautu Ziemassvētku dziesmas dziedās un spēlēs:
 
          CĪRULĪŠI  -  BEZDELĪGAS  -  ZĪLĪTES
 
NILS ĪLE - LEONS SĒJĀNS
 
Ieeja: Ls 1,50 pieaugušiem, Ls 1,00 bērniem un pensionāriem

Cruli_Lgo_zl_6_12_2012__1

ZIEMASSVĒTKI - BALTAIS BRĪNUMLAIKS

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS 

„ZIEMASSVĒTKI – BALTAIS BRĪNUMLAIKS, 
                                    VISIEM ŠAJOS ZIEMASSVĒTKOS KOPĀ SANĀKT LAIKS!”

19.decembrī  pl.16.00   
Kopā sanāks  Žubītes, Cālīši,  Strazdiņi, Vālodzītes, Zvirbulīši 
19.decembrī  pl.19.00   
Kopā sanāks  Mazputniņi, Irbītes, Strazdiņi, Ķīvītes, Cielaviņas

RĪGAS  LATVIEŠU  BIEDRĪBAS  NAMA  LIELAJĀ  ZĀLĒ 

MĀRTIŅŠ BRAUCA ZIEMAS CEĻU

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS  BĒRNU VOKĀLĀS STUDIJAS „KNĪPAS UN KNAUĶI”   MĀRTIŅDIENAS SVĒTKU KONCERTS

MĀRTIŅŠ BRAUCA ZIEMAS CEĻU

2012. gada 12. novembrī  Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē
plkst. 17.00 dziedās
Mazputniņi, Cālīši, Strazdiņi, Vālodzītes, Cielaviņas, Bezdelīgas

plkst. 19.00 dziedās
Žubītes, Irbītes, Ķīvītes, Cīrulīši, Zvirbulīši, Zīlītes

Pēc koncertiem notiks īpašais „Knīpu un Knauķu„ Mārtiņdienas tirdziņš,
kad ikviens varēs atnest sev un citiem tīkamu (pašdarinātu) ēdamu vai acīm un sirdij baudāmu lietu,
ko tirgot par mazām naudiņām un visiem par prieku!
Bērnu vokālās studijas „Knīpas un Knauķi” vadītājas -
Edīte Putniņa, Jonita Štoma, Sanita Sējāne, pedagogi Signe Belicka, Ilze Latkovska
Koncerta režisore Ginta Rukmane
Ieejas biļetes Ls 1.50, bērniem un pensionāriem Ls 0.50

Lapas