2010 "Muzeju nakts" RLB zemskatuve, Zīlītes, Urdaviņas