Jūs esat veiksminieks

 
"Ja jūs esat  izdzīvojis bērnības un jaunības posmus un saglabājis pozitīvu attieksmi uz dziedāšanu, jūs jau esat veiksminieks. Jums jau piemīt ticība sev, svarīgs starta punkts, no kura jūs varat turpināt uzlabot savu dziedāt prasmi un zināšanas par savu balsi. Savukārt, kad jūs progresējat, atcerieties vienmēr iedrošināt arī citus, nekad nenoniecināt neviena cilvēka centienus, kurš patiesi no sirds mācās labi dziedāt " tā apgalvojis Kalifornijas Universitātes emeritētais profesors Vans Ambrozs Kristi ( Van Ambrose Christy, 1900 - 1990).