Knīpas un Knauķi svin Ziemassvētkus!

          RLB Bērnu vokālās studijas „KNĪPAS UN KNAUĶI”

            Ziemassvētku koncerts „PRIEKS PASAULEI”

          28.decembrī pl.18.00 RLB Baltajā zālē

          Pasaules tautu Ziemassvētku dziesmas dziedās un spēlēs

          Cīrulīši     Bezdelīgas      Zīlītes     Urdaviņas

          Ieeja: Ls 2,00 pieaugušiem, Ls 1,00 bērniem un pensionāriem