Knīpas un Knauķi svin Ziemassvētkus!

        RLB Bērnu vokālās studijas „KNĪPAS UN KNAUĶI”

        Ziemassvētku koncerts „PRIEKS PASAULEI”

        28.decembrī pl.18.00 RLB Baltajā zālē

        Pasaules tautu Ziemassvētku dziesmas dziedās un spēlēs

                    Cīrulīši, Bezdelīgas, Zīlītes, Urdaviņas

        Ieeja: Ls 2,00 pieaugušiem, Ls 1,00 bērniem un pensionāriem