ZIEMASSVĒTKI - BALTAIS BRĪNUMLAIKS

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS 

„ZIEMASSVĒTKI – BALTAIS BRĪNUMLAIKS, 
                                    VISIEM ŠAJOS ZIEMASSVĒTKOS KOPĀ SANĀKT LAIKS!”

19.decembrī  pl.16.00   
Kopā sanāks  Žubītes, Cālīši,  Strazdiņi, Vālodzītes, Zvirbulīši 
19.decembrī  pl.19.00   
Kopā sanāks  Mazputniņi, Irbītes, Strazdiņi, Ķīvītes, Cielaviņas

RĪGAS  LATVIEŠU  BIEDRĪBAS  NAMA  LIELAJĀ  ZĀLĒ